Interfi förmedlar kvalificerade ekonomikonsulter

Interfi förmedlar kvalificerade ekonomikonsulter i Stockholmsregionen. Vår ambition är att vara en konsultativ och närvarande samarbetspartner mot dig som kund. Ett tydligt koncept som gör att vi kan agera med både snabbhet och kvalitet.

De senaste åren har ekonomifunktionen förändrats. Genom digitalisering, hårdare regelverk och stramare deadlines har rollerna blivit mer komplicerade. I kombination med detta har ekonomer blivit mer attraktiva på arbetsmarknaden och därför svårare för dig som arbetsgivare att identifiera och attrahera. Det är därför viktigare än någonsin att du som kund har ett konsultbolag som förstår ditt behov för att matchningsprocessen ska bli så effektiv och kvalitativ som möjligt.

Kvalitet & Nätverk

Interfi’s verksamhet bygger på att ständigt söka upp, träffa och utvärdera kompetens och preferenser hos kvalificerade ekonomikonsulter i Stockholm. Därför har vi skapat oss ett relevant och ytterst kompetent nätverk för att med snabbhet och precision kunna leverera rätt typ av konsult för dig som kund när behov uppstår. Vi som arbetar på Interfi har samarbetat med alltifrån företag som varit i startfas till några av Sveriges största noterade bolag. Vi har ett nätverk bestående av konsulter på både specialist- och chefsnivå som har erfarenheter från olika delar av ekonomifunktionen. Utöver detta har vi även ett starkt nätverk av konsulter med erfarenheter av systemfrågor, projekt och andra typer av organisationsförändringar.

Samtliga av Interfi’s konsulter är träffade och utvärderade innan de presenteras för dig som kund. Detta arbete sker proaktivt för att vi med snabbhet och precision ska kunna leverera rätt typ av konsult när behov uppstår. Om så önskas har vi även möjlighet att kompetens- och personlighetstesta konsulter.

 

Konsult inom 48 tim.

Vid behov av en interim resurs är ofta tid en nyckelfaktor. Vad som inte får glömmas bort, och som i många fall är minst lika viktigt, är kvaliteten i processen. Detta för att säkerhetsställa att du får en konsult med rätt kompetens för uppdraget. Med Interfi får du ett konsultbolag som kombinerar dessa två parametrar; vi levererar rätt konsult i rätt tid. Vi har skapat ett relevant och ytterst kompetent nätverk, vilket innebär att vi har förmågan att leverera rätt lösning för dig inom 48 timmar.

Interfi förmedlar kvalificerade ekonomikonsulter i Stockholmsregionen

Nybrogatan 34,
114 39 Stockholm
info@interfi.se
Org.nr: 559214-7317

Per Lundgren
per.lundgren@interfi.se
073-732 40 99

Anton Karlsson
anton.karlsson@interfi.se
073-541 19 60

Viktor Lager
viktor.lager@interfi.se
076-791 35 79

Fanny Wilgodt
fanny.wilgodt@interfi.se
076-100 77 63