Förmedling av konsulter på specialist- och chefsnivå inom ekonomi och finans

Våra specialistområden

CFO & Finance Manager

Interfi har ett nätverk av CFO:er & Finance Managers med lång operativ erfarenhet från såväl börsnoterade koncerner till mindre bolag i uppstartsfas. Oavsett om bakgrunden till behovet är för att täcka en tillfällig vakans eller att driva ett förändringsprojekt kan Interfi hitta bästa möjliga matchning som kan förvalta och utveckla ekonomi- och finansfunktionen.

Project -, System- & Change Management

Interfi har ett nätverk av erfarna projektledare som har drivit allt ifrån transformationsprojekt på större internationella koncerner till att sätta upp ett Startups första ekonomiorganisation. Projekten kan även innebära förvärv, fusion, Carve-Out, börsintroduktioner (IPO), Turnaround-Case, systemimplementationer (ERP, BI, konsolideringssystem, Treasurysystem) till regelverksförändringar (K3, IFRS, USGAAP, SOX).

Treasury & Tax

Interfi har ett nätverk av erfarna konsulter med erfarenhet av både specialist- och chefsroller inom Treasury & Tax. Inom Treasury har Interfi ett nätverk av konsulter med erfarenhet av Corporate Finance, Back-, Middle- och Front Office. Inom skatt har Interfi ett nätverk av konsulter med erfarenhet av direkta-, indirekta skatter, transfer pricing, skatteredovisning och skatterapportering. Konsulterna är vana att driva större förändringsprojekt samt implementera eller förbättra system.

Business Control

Interfi har ett nätverk av Business Controllers som har arbetat både på gruppnivå och i affärsnära roller. De har erfarenheter av analys, budget, prognos, projektuppföljning och en vana av att utveckla och optimera organisationers affärsuppföljning. Konsulterna har även en vana av att driva olika förändringsprocesser när det kommer till processer och rutiner såväl som implementation eller förbättring av system (ERP-, BI-, konsolideringssystem).

Financial Control, Accounting & Group Accounting

Interfi har ett nätverk inom Financial Control, Accounting & Group Accounting som har erfarenheter från specialist- och chefsroller från både större börsnoterade koncerner till mindre bolag. De har goda kunskaper inom regelverk (K3, IFRS, USGAAP, SOX) och har tidigare drivit eller varit involverade i diverse projekt för att utveckla och förbättra processer, rutiner eller systemlösningar (ERP-, BI-, konsolideringssystem).

Governance, Risk & Compliance

Interfi har ett nätverk av specialister och chefer inom styrning (Governance), Risk och regelverksefterlevnad (Compliance). Konsulterna har erfarenhet av att hjälpa både börsnoterade koncerner, PE-ägda som mindre bolag i tillväxtfas med processer för att hantera dessa områden. De har olika specialistområden där de har erfarenhet av Compliance, Internal Audit, Internal Control och Risk Management.

Sagt om oss

Interfi förmedlar konsulter på specialist- och chefsnivå inom ekonomi och finans

Nybrogatan 34
114 39 Stockholm
info@interfi.se
Org.nr: 559214-7317
Integritetspolicy