Om Interfi

Interfi samarbetar idag med flera av Sveriges största och ledande företag med syfte att utveckla och driva förändring i deras ekonomiorganisationer. Idag är Interfi ett av få företag som uteslutande arbetar med förmedling av konsulter på specialist- och chefsnivå inom ekonomi, vilket gör att vi har ett av Stockholms bästa nätverk av underkonsulter.

Företag ställs ständigt inför utmaningar i en föränderlig miljö vilket ställer högre krav på ekonomi-och finansfunktionerna. För att möta dessa utmaningar krävs specialistkompetens för att driva utvecklingen framåt. Att identifiera och attrahera rätt kompetens är därför av största vikt. Därför är det viktigt att arbeta med en samarbetspartner som förstår de utmaningar som organisationen ställs inför och som kan representera företaget mot konsultmarknaden på rätt sätt. 

Anledningen till att Interfi uteslutande arbetar med förmedling av konsulter på specialist-och chefsnivå inom ekonomi är för att optimera processen och fungera som en heltäckande partner oavsett vilka utmaningar våra kunders ekonomifunktioner står inför. För att möta dessa utmaningar har vi under lång tid med stor precision utformat ett nätverk av underkonsulter med gedigen erfarenhet och specifika kompetenser. Genom detta kan vi objektivt identifiera, värna och matcha vårt nätverk mot våra kunders specifika behov.

Nätverk

Interfi har under en lång tid med stor precision utformat ett nätverk av underkonsulter med gedigen erfarenhet och specifika kompetenser. Genom detta kan vi objektivt identifiera, värna och matcha vårt nätverk mot våra kunders specifika behov. Nätverket är bestående av specialister, chefer och projektledare inom ekonomi med längre erfarenhet av operativa roller eller som tidigare har drivit förändrings-, förbättrings- och utvecklingsarbete. Konsulterna i vårt nätverk är vana att snabbt sätta sig in i nya företag och organisationer för att driva specifika projekt för att utveckla ekonomifunktionen eller för att täcka ett temporärt behov. 

Samtliga konsulter i Interfi’s nätverk är träffade och utvärderade för att vi med största precision ska kunna matcha dem med rätt typ av uppdrag. Detta arbete sker proaktivt för att vi med snabbhet ska kunna leverera rätt typ av konsult när behovet väl uppstår. Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera och uppdatera vårt nätverk genom kontakt med våra konsulter samt uppdragsgivare.

Process

Med lång erfarenhet av att hjälpa företag med ekonomikonsulter har vi skapat en framgångsrik process som är framtagen för att kunna leverera med snabbhet och kvalitet. Oavsett om ni är vana att anlita konsulter eller inte är vår process anpassad så att vi på ett professionellt och tydligt sätt kan projektleda er framgångsrikt genom hela processen. Vi arbetar dagligen med att underhålla, utvärdera och utveckla vårt nätverk, för att vid förfrågan av en konsult kunna leverera rätt lösning, redan under samma dag eller senast inom 24 timmar. Vi genomför bakgrundskontroller i den omfattning våra kunder önskar, och kan vid behov testa kandidaternas kompetens genom kunskapstester.

Interfi´s process:
1. Kravprofilsmöte
2. Konsultpresentation
3. Kundintervjuer
4. Referenstagning & Bakgrundskontroll
5. Avtalstecknande
6. Regelbunden dialog under uppdraget

Nybrogatan 34
114 39 Stockholm
info@interfi.se
Org.nr: 559214-7317