Interim Management

Interim Management innebär en tillfällig lösning för en organisation som behöver kompetensförsörjning i form av erfarna specialister, chefer eller projektledare. I enklare termer en mycket erfaren specialist eller chef som man anlitar under en tidsbegränsad period för att projektleda, implementera och/eller förvalta specifika arbetsuppgifter.

Interfi har ett nätverk av interimskonsulter som består av seniora personer med hög expertis som tillfälligt kommer in i en organisation för att lösa en specifik utmaning eller situation. De har förmågan att såväl ge rekommendationer, som att faktiskt exekvera och implementera lösningen. Konsulterna har lång erfarenhet av olika roller och branscher samt har förmågan att snabbt anpassa sig för att leverera i nya organisationer och uppdrag.

När anlitar företag en Interimskonsult?

Bakgrunden till att företag väljer att anlita en interimskonsult kan variera, men grundar sig ofta i något av följande:

– Transformations- och/eller förändringsprojekt 
– Organisationsförändring, t.ex. Förvärv, fusion eller Carve-out
– Börsintroduktion (IPO)
– Turnaround
– Systemimplementationer
– Regelverksförändringar
– Stärka upp avdelningen under en arbetstopp
– Brygga en rekryteringsprocess
– Anställningsstopp 
– Täcka upp under en tillfällig vakans, som t.ex. en föräldraledighet eller sjukskrivning

Fördelar med Interim Management

Kompetens & Erfarenhet
Interimskonsulter är erfarna projektledare, specialister eller chefer med lång erfarenhet av operativa roller som är vana att driva förändrings-, förbättrings- och utvecklingsarbete. De har ofta hanterat liknande utmaningar tidigare och kan därför snabbt bidra med förbättringsåtgärder. Interimskonsulter är resultatinriktade i sin natur och arbetar därför med konkreta och mätbara resultat under sina uppdrag för att företaget ska nå sina uppsatta mål. 

Flexibilitet & Kostnadseffektivt
En interimskonsult kan ofta påbörja ett uppdrag inom en mycket kort tidsram, vilket möjliggör att en interimslösning blir ett effektivt sätt att hantera ett företags nuvarande utmaningar. Det är en flexibel och kostnadseffektiv lösning då det endast är ett tidsbegränsat uppdrag och därför inte belastar ett företags personalbudget. Flexibiliteten ger även företag möjligheten att nyttja specialistkompetens när behov väl uppstår.

Nybrogatan 34
114 39 Stockholm
info@interfi.se
Org.nr: 559214-7317