Interim Management

Interim management är en tillfällig lösning för en organisation som behöver kompetensförsörjning i form av erfarna ledare eller specialister. Den nya arbetsmarknaden innebär att fler fasta anställningar ersätts av interima uppdrag. För varje dag ökar Sveriges arbetsstyrka av interima konsulter vars uppgift är att fokusera på en specifik uppgift här och nu.

Interimt

Exempelroller vid behov av en kvalificerad konsult under en tidsbegränsad period

 • CFO & Finance Manager
 • Koncernredovisning
 • Business Control & Financial Control
 • Redovisningsansvarig
 • Treasury

Specialister

Exempelroller vid behov av spetskompetens under förändringsarbete

 • Förberedelse för börsnotering
 • IFRS, US GAAP och SOX
 • Compliance och Internkontroll
 • Change Management

Projektledning

Exempelroller vid behov av omstrukturering av er ekonomifunktion

 • Systemimplementering
 • Översyn av processer
 • Robotisering

Interfi förmedlar kvalificerade ekonomikonsulter i Stockholmsregionen

Nybrogatan 34
114 39 Stockholm
info@interfi.se
Org.nr: 559214-7317

Per Lundgren
per.lundgren@interfi.se
073-732 40 99

Anton Karlsson
anton.karlsson@interfi.se
073-541 19 60

Viktor Lager
viktor.lager@interfi.se
076-791 35 79

Fanny Wilgodt
fanny.wilgodt@interfi.se
076-100 77 63